top of page
Image by Nicolas Lobos

MER ÅPENHET, MER DEMOKRATI, RESPEKT FOR UENIGHET

Av unge. Til unge. For unge.

VÅR BAKGRUNN

Den 22. juli 2011 rystet et alvorlig angrep det norske demokratiet siden andre verdenskrig. I tiden etter angrepet snakket alle om at vi skulle skape et rausere og mer åpent samfunn bygget på respekt og aksept for ulike meninger. Tolv år har passert, og i dag står vi overfor en verden der våre dyrebare demokratiske verdier står overfor større utfordringer noensinne.

Vi kan ikke lukke øynene for realiteten. Konflikter truer oss nærmere enn på lenge. Demokratiske land sliter med polarisering og ekskludering, og mediene, som burde være garantisten for ytringsfrihet og fruktbare diskusjoner, blir misbrukt til å fremme voldelige perspektiver. For de som engasjerer seg i den offentlige debatten, er det ofte en opplevelse av å møte en mur av anonymt hat.

Demonstrators

HVORFOR OUR DEMOCRACY

Vårt mål er å gi skoleelever praktisk erfaring med demokrati. Gjennom workshops styrker vi deres forståelse for demokratiske verdier, regler og betydningen av demokrati. Vi samarbeider tett med skoler, kommuner, lærere, ungdomsråd og elevråd for å realisere dette målet. Vår prioritet er at ungdom engasjerer seg i diskusjoner om sine egne interesser, og derfor har vi inkludert ungdomsrådene som workshop-fasilitatorer for å fremheve lokale temaer.

Vi jobber for øyeblikket med å forbedre vår hjemmeside for å gi deg mer informasjon om vårt arbeid. Du kan lære mer ved å klikke på lenken nedenfor for å få ytterligere innsikt i våre initiativer.

bottom of page